Pochopit život můžeme jenom s pohledem zpět, ale pouze s pohledem vpřed ho můžeme žít.

Květen 2008